Incassobureau

Het incassobureau

Het is over het algemeen een instantie waar mensen liever niet mee te maken krijgen. Een incassobureau als Huyer Deurwaarder & Incasso incasseert openstaande schulden of vorderingen. Dit kan het doen namens een opdrachtgever die het bureau hiervoor heeft ingehuurd. De prijs hiervoor is meestal een beperkt percentage van het te vorderen bedrag bij de klant. Het komt echter ook voor dat het bureau besluit de gehele vordering over te kopen van de klant. Hierdoor is degene die een openstaande schuld had bij een klant, nu dit bedrag verschuldigd aan het bureau. Deze manier van handelen komt echter niet vaak voor omdat het incassobureau hierdoor het risico geheel op zichzelf betrekt. Dit betekent dat wanneer de openstaande vordering niet- of niet geheel te vorderen is, het bureau achterblijft met een schadepost ter waarde van de vordering.   

Procedure

Wanneer je als bedrijf zijnde of als kleine zelfstandige je factuur van een bepaalde klant niet betaald krijgt, ondanks vele herinneringsbrieven en telefoontjes, is de volgende stap die je kan nemen het inhuren van het incassobureau. Zij zullen dan namens jouw bedrijf de vordering aslnog proberen te innen. De middelen die een bureau hiertoe heeft zijn relatief beperkt. Zo heeft een incassobureau ten opzichte van andere bedrijven of particulieren geen specifieke bevoegdheden die verder gaan. De middelen die het bureau zoal gebruikt is het schrijven en versturen van aanmaningen en het doen van telefoontjes naar de klant die de schuld heeft openstaan. De klant kan dan ervoor kiezen om de factuur alsnog te betalen. Het komt echter maar al te vaak voor de klanten niet in staat zijn om de factuur in zijn geheel direct te voldoen. Hiertoe biedt het bureau vaak een betalinsregeling aan. Hierbij heeft de debiteur de mogelijkheid om de betaling in meerdere maandelijkse termijnen alsnog aan het bureau te voldoen.  

Andere middelen

Wanneer een klant niet betaald of niet wil betalen, kan het incassobureau overgaan tot het dagvaarden van de debiteur. Dit kan het bureau echter niet op eigen houtje doen, zij heeft daartoe geen bevoegdheid. Zij zal altijd veroordeeld zijn tot het inhuren van een advocaat of een gerechtsdeurwaarder om dit tot stand te laten komen. Bij een dagvaarding wordt de debiteur opgeroepen om voor de rechtbank te verschijnen, waarbij de rechter zich zal uitspreken over de ontstane situatie. Een dergelijke procedure is een dure aangelegenheid. Hierom besluiten debiteuren vaak alsnog over te gaan tor betaling. Wanneer de zaak voor de rechter komt en de debiteur verliest de zaak, dan zijn de kosten van de advocaat en gerechtsdeurwaarder tevens voor rekning van de debiteur. Daarom is het verstandig om het in ieder geval nooit tot een rechtzaak te laten komen.

Delen