2018

Incassobureau

Het incassobureau Het is over het algemeen een instantie waar mensen liever niet mee te maken krijgen. Een incassobureau als Huyer Deurwaarder & Incasso incasseert openstaande schulden of vorderingen. Dit kan het doen namens een opdrachtgever die het bureau hiervoor heeft ingehuurd. De prijs hiervoor is meestal een beperkt percentage van het te vorderen bedrag bij de klant. Het komt echter ook voor dat het bureau besluit de gehele vordering over te kopen van de klant.